In die woorde van ‘n oudinspekteur:  “Opregte dank is verskuldig aan almal wat in die harde wordingsjare voet by stuk gehou het, stap vir stap die slingerpad uitgeklim het tot daar bo, waar trots teen die helder hemellyn, die nuwe geboue staan – vir die jeug van vandag en die toekoms”.

 

Die Hoërskool Grens het gedurende die feesnaweek van 26, 27 en 28 Junie 2009 die skool se 75-jarige bestaan in samewerking met die Ondersteunersklub en die Voorbereidingskool wat 50 jaar oud geword het, gevier.

 

Talle oudleerders wat nie die fees kon bywoon nie, het boodskappe van geluk en feeswense asook inligting gestuur.  ‘n Riem onder die hart was die feeswense van mnr. Francois du Toit (matriek 1955), seun van mnr. D.P. (Sprinkaan) du Toit wat die eerste onderwyser van die skool was, al die skoolverhuisings meegemaak het en in 1965 afgetree het as adjunkhoof van die skool op Die Bult.  Volgens hom sou sy oorlede pa, wat nou honderd in lewe sou wees, die fees sou wou bywoon indien hy nog gelewe het.  Louisa (Lloyd) Brandt (matriek 1943) en Marié (Meiring) van Riet (matriek 1945) laat hoor van hulle uit Bloemfontein en Marié stuur ‘n klasfoto van die matrieks van 1945.  Colinie van der Merwe (hoofdogter 1955) skryf en dr. Edmund de Beer (hoofseun 1981) roep sy oudonderwysers in herinnering.

 

Watter kosbare kleinood toe mnr. Theo Goddefroy, kleinseun van die stigterslid, mnr. T. Goddefroy en seun van dr. Marius Goddefroy, een van die eerste matriekleerders van die skool asook die eerste Grensleerder wat ‘n universiteitsgraad behaal het, die skool per e-pos gelukwens.

 

Nog ‘n verrassing volg na die fees.  Mnr. Danie Rabie (matriek 1965), seun uit die tweede huwelik van ons eerste skoolhoof, mnr. D.J. Rabie, skryf oor sy twee jaar op Grens en enkele feite oor sy pa.

 

Nie eers die woeste stormwind, wat die voorafgaande Dinsdag twee van die tente aan flarde geskeur het, en voorspellings van wind en reën kon die opgewondenheid en geskarrel om alles betyds klaar te kry demp nie.  As gevolg van die gure weer het plan B in werking getree en is die saalbyeenkoms, die potjiekosaand en die dankdiens vanaf die “tentdorpie” op die B- en C-rugbyvelde met groot sukses na die saal verskuif.

 

Op Vrydagoggend, 26 Junie, word die foto-uitstalling in die portaal voor die saal ‘n lewende stukkie geskiedenis toe Febe Odendaal, hoofmeisie van 1957, wat op 10 Oktober 1957 ‘n fondamentsooi ter stigting van die nuwe skool in Baysville gespit het, daar instap.  Mnr. Tielman Bosch, op die matriekklasfoto van 1945 en sy vrou, Elize, het ons almal verstom toe hulle met hulle woonwa al die pad vanaf Louis Trichardt in Limpopo gekom het en al die verrigtinge bywoon.  Met ‘n knop in die keel sien ons vir mnr. André Hattingh uit Graaff Reinet, 20 jaar aan die skool verbonde en oudadjunkhoof, nou in ‘n rolstoel as gevolg van ‘n beroerte, van sy oudleerders en kollegas groet.  Die Van Lill-familie met dr. G.J. van Lill, oudskoolhoof van Julie 1963 tot Maart 1976 en nou 91 uit Stilbaai, aan die hoof, is met uitsondering van Gideon en sy vrou in volle sterkte hier.  Mnr. D.P. Marais, oudskoolhoof van Julie 1976 tot April 1989, nou 80 en mev. Anna Marais uit Parow-Noord se teenwoordigheid laat ons harte warm klop.  Die immergewilde Du Toit-egpaar uit Bloemfontein, mnr. Piet du Toit, oudadjunkhoof en Vera (Meyer), oudleerder, oud-departementshoof en Duitsonderwyseres, omring deur oudkollegas en oudleerders laat ‘n mens na vergange se dae terugverlang.  Mev. Laetitia Hattingh uit Pretoria, oudleerder, oudonderwyseres en vrou van oudadjunkhoof, mnr. Doompie Hattingh en met baie familieverbintenisse met die skool sorg met baie foto’s wat sy saambring vir groot gesels met ou klasmaats van die vyftigerjare. 

 

Met groot trots het die huidige Afrikaansonderwysers ag oudkollegas nl. Piet en Vera du Toit, Elsabé (van Lill) Botha, Wilma Snetler, Anza Holtzhausen, Deonette Basson, Elana Conradie en Riaan Janse van Rensburg van die Afrikaansdepartement spesiaal op ‘n kennisgewingbord welkom geheet.  Die sekretariële personeel het ook nie op hulle laat wag nie en watter vreugde om weer die ou kantoorstrydros wat vir 17 jaar die skool se geskiedenis meegemaak het, mev. Ina Raath uit P.E., se vrolike laggie te hoor en saam met Lorine Henning asook Estelle Zeeman spesiaal uit Pretoria, te kuier.  Mev. Rita van Rooyen uit Pretoria, oudnaaldwerkonderwyseres, het ook weer met baie herinneringe die skoolgange bewandel.

 

Tydens die saalbyeenkoms wat om 10:00 die Vrydagoggend begin het, word oudleerders en oudpersoneel gevra om in hulle jaargroepe op te staan en wat ‘n verrassing om twee uit die veertigerjare, heelwat uit die vyftigerjare en verteenwoordigers uit al die jaargroepe te sien opstaan.  Met mev. A. Pelser, huidige adjunkhoof, as aankondiger heet mnr. J.D. du Plessis en me M.M. Hattingh, huidige skoolhoofde, almal met groot waardering welkom.  Na die sing van die Gebed van Koos du Plessis deur ‘n massakoor van die drie Grensskole behartig ds. Dirk Pansegrouw, oudleerder, die saalgodsdiens.  Dr. Van Lill wat na homself as ‘n lewende fossiel verwys, kry na sy toespraak vol herinnerinnge en groot spitsvondigheid ‘n staande ovasie terwyl hy met versigtige hulp die trappies afbeweeg.  Mnr. Marais laat ons met prettige staaltjies uit die rugbydae heerlik glimlag en mev. Laetitia Hattingh voer ons ver terug in vervloë dae se skoolgeskiedenis.  Na ‘n aandoenlike fakkelaansteek-seremonie deur die hoofleiers van die drie skole, dr. Van Lill, mnr. Marais en Garth Cerff (Voorsitter van die Ondersteunersklub) as verteen-woordigers van hulle onderskeie groepe asook mev. Hattingh ter herinnering aan die oorledenes en die sing van die skoolliedere van die drie Grensskole, gaan soek almal in die gang voor die kombuis lafenis vir die dorstige kele en leë mae.  Weer begin die groot gesels!

 

Die oudhoofseuns en oudhoofdogters, onderhoofseuns- en dogters, huidige dagbestuur en die ouddagbesture en almal se gades geniet Vrydagmiddag ‘n gesellige vingerete in die personeelkamer.

 

Vrydagaand is die ene vrolikheid om Andries Krogmann se potjiekospotte in die vierkant langs die biblioteek, die kontantkroeg in die vierkant voor die saal en die gesels en dans in die saal.  Klaskamers is ook met tafels ingerig om plek vir almal te maak.  Garth Cerff heet almal welkom en Andries Krogmann gesels oor die inhoud van die potte en verduidelik die inskepprosedure.  (Dit is met skok dat ons verneem van die heengaan van Andries Krogmann gedurende die Septembervakansie.)

 

Saterdagoggend skop af met ‘n ontbyt by die Voorbereidingskool vir hulle oudkollegas en oudleerders en kosstalletjies en ‘n vlooimark in die tente wat toe veilig staan.  Sport met ouers en oudleerders wat die spiere weer goed moet opwarm asook huidige leerders is aan die orde van die dag.  Om meer kleur aan die dag te verleen speel Borderspelers netbal en die pom-poms van die Voorbereidingskool laat die eLAN Springbok Legendes en Borderuitnodigingspan weer jonk voel vir die wedstryd wat voorlê.

 

Nog is die kuiers en groot gesels nie verby nie.  Oudleerders kan nie wag om ‘n geselsie met mev. Ria (Deysel) Burrows uit Kleinmond, eerste vroulike departementshoof van die skool, aan te knoop nie.  Oudleerder en oudadjunkhoof, Jan Stroebel en sy vrou, mnr. P. Swart, oudleerder en oudleierspanlid en sy vrou asook mnr. Tom Dreyer, oudadjunkhoof en mnr. Hein Gerber, 17 jaar aan die skool verbonde, is ook nie agterweë nie.

 

Saterdagmiddag smul die oud- en huidige personeel en gades in die saal aan o.a. hoenderpastei en pampoenkoekies.  Na die verwelkoming deur mnr. Du Plessis en mev. Pelser prikkel mnr. Stroebel die lagspiere met talle “stoepstories”.

 

Die biertent is baie bedrywig, want op die groot skerm in die tent speel die Springbokke teen die Britse Leeus en die oorwinning moet gevier word.  Ongeveer 2 500 mense woon Saterdagaand die Afrikaanse Musiekfees in die “tentdorpie” by en Ray Dylan, Wicus van der Merwe, Fredi Nest, Elizma Theron en Nicholis Louw laat die harte weer warm klop vir Afrikaanse musiek in die hartjie van die Hoërskool Grens.

 

Op Sondagoggend lei ds. Nico Bezuidenhout die voorsang by die dankdiens.  Ds. Maans van Lill, oudleerder uit die sestigerjare en ds. Jacques van Rensburg, oudleerder uit die tagtigerjare, bring die oue en die nuwe van ons skool pragtig bymekaar met hulle inspirende en dankbare gedagtes.  (Skriflesing uit Romeine 8 : 15 – 28).  Tussenin sing Joe Niemand, oudleerder, gewyde liedjies deur homself geskryf, dat ‘n mens hoendervleis kry.

 

Na die dankdiens word daar vir oulaas tee in die gang voor die kombuis gedrink en kyk ‘n mens met hartseer die vertrekkende motors agterna, want wie gaan ons op die volgende groot reünie nie weer sien nie?

 

Baie dankie aan almal wat die fees bygewoon het en ‘n groot dankie aan almal wat hard gewerk het om van die fees ‘n sukses en ‘n aangename belewenis te maak.

 

In die woorde van P.J. Schoeman:  “Herinneringe, mooi herinneringe, is die droë brandhout wat elke mens vir hom versamel vir die donker winternagte wat vir een en almal van ons êrens op die ver paaie wag”.

Kantoor: 043 7210 412

Faks.: 043 7210 414

E-pos: admin@grens.co.za

  • Facebook Round
  • d6.PNG
  • YouTube Round