top of page

vakke

VAKKE WAT DEUR DIE SKOOL AANGEBIED WORD:

 

GRAAD 8 EN 9

 

AKADEMIESE VAKKE

 

AFRIKAANS HUISTAAL

ENGLISH HOME LANGUAGE

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

WISKUNDE

NATUURWETENSKAPPE

SOSIALE WETENSKAPPE

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

TEGNOLOGIE

LEWENSORIËNTERING

KUNS EN KULTUUR

 

NIE-AKADEMIESE VAK:

 

BYBELONDERRIG

 

 

 

GRAAD 10 TOT 12 VAKKE:

 

KERNVAKKE:

 

AFRIKAANS HUISTAAL

ENGLISH HOME LANGUAGE

ENGLISH ADDITIONAL LANGUAGE

WISKUNDE

WISKUNDIGE GELETTERDHEID

LEWENSORIËNTERING

 

KEUSEVAKKE:

 

FISIESE WETENSKAPPE

LEWENSWETENSKAPPE

BESIGHEIDSTUDIES

TOERISME

GEOGRAFIE

DRAMATIESE KUNSTE

REKENINGKUNDE

VERBRUIKERSTUDIES

MUSIEK

INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP

GESKIEDENIS

COMPUTER APPLICATION TECHNOLOGY

 

NIE-AKADEMIESE VAK:

 

BYBELONDERRIG

bottom of page