Admin vorms

Die volgende vorms kan afgelaai, ingevul en by die skool ingedien word:

 

Aansoek om Toelating:

 

 

 

 

Vakkeusevorms:

 

 

 

 

Vorms in verband met skoolgeld:

 

 

 

 

 

 

 

Vorms in verband met koshuisverblyf:

 

 

 

 

 

 

 

Vrywaringsvorm:

 

 

 

 

Kantoor: 043 7210 412

Faks.: 043 7210 414

E-pos: admin@grens.co.za

  • Facebook Round
  • d6.PNG
  • YouTube Round