Geskiedenis

Vir verdere inligting oor die betrokke geskiedenisjare, klik op die tydlyndatum.

Stigting

 

 

 

 

 

 


 

Mnr. Theodore Goddefroy was vanaf 1926 die kampvegter vir Afrikaansmedium-onderwys in Oos-Londen en in 1933 is goedkeuring van die Departement ontvang om ‘n hoërskool met twee onderwysers te begin.

Die Hoërskool Grens is op 29 Januarie 1934 in Oos-Londen, ‘n stad langs die Ooskus van Suid-Afrika, gestig om die Afrikaanssprekende seuns en dogters in die oorwegend Engelssprekende gebied deur hulle moedertaal tot selfrespekterende, karaktervaste landsburgers, wat goed tweetalig toegerus is, op te voed.

 

 Skoolhoofde en enkele hoogtepunte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnr. D.J. Rabie word as die eerste skoolhoof aangestel, ‘n pos wat hy tot met sy afsterwe in Januarie 1947 beklee.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnr. J.A. du Plessis wat vanaf 1940 ‘n onderwyser by die skool was, word in Januarie 1947 as die tweede skoolhoof aangestel en sterf in Januarie 1952 in die tuig.

 

 

Dr. N. Sieberhagen is vanaf April 1952 tot Desember 1953 die skoolhoof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnr. H.J. Groenewald word in Januarie 1954 die volgende skoolhoof en tree in Maart 1963 af.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. G.J. van Lill is vanaf 1 Julie 1963 tot 31 Maart 1976 die skoolhoof waarna hy lid van die Keurkomitee van die Kaaplandse Onderwysdepartement word.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnr. D.P. Marais neem in Julie 1976 die leisels oor tot met sy aftrede in April 1989.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnr. W.G. Terblanche word in April 1989 as skoolhoof aangestel.


In 1991 word die skool ’n model B-staatskool en in 1992 ‘n model C-staatsondersteunde skool.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnr. J.D. du Plessis is vanaf die einde van 2001 tot op die hede die skoolhoof.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mev. A. Pelser word in 2006 as die eerste vroulike adjunkhoof in die geskiedenis van die skool aangestel.

 

 

 

Kantoor: 043 7210 412

Faks.: 043 7210 414

E-pos: admin@grens.co.za

  • Facebook Round
  • d6.PNG
  • YouTube Round